Kazanım : SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Kimlik belgemizde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Adımız
B)
Soyadımız
C)
T.C.kimlik numramız
D)
Boyumuz

Kimlik belgemiz .... olduğumuzu gösteren resmi belgedir.
kim
Toplam Kayıt: 3 | 1 |