Kazanım : 3. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. yerlere ilişkin değişik kaynaklardan araştırma yapabilmenin yollarını keşfeder(M.B.).
Kayıt Yok
Toplam Kayıt: 0 | 1 |