Kazanım : Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir.
Karınca yuvalarının ağız kısmı güneye yönünü gösterir.
Doğru Yanlış