Kazanım : 2. Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadetin anlamlarını açıklar.
İslam`da tek ilah inancına ne ad verilir?
İslam'da tek ilah inancına ne ad verilir?
A)
Tevhid
B)
İslam
C)
Ubudiyyet
D)
Ahiret