Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Ünsüz (sessiz) harfler ....... tanedir.
Ünsüz (sessiz) harfler ....... tanedir.