Kazanım : T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
Hangi cümledeki ses sayısı daha fazladır?
Hangi cümledeki ses sayısı daha fazladır?
A)
Yusuf okula geldi.
B)
Ali ata bak.
C)
Buraya gel.