Kazanım : SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir insanda bulunmaz?
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir insanda bulunmaz?
A)
doğruluk
B)
cömertlilk
C)
yardımseverlik
D)
yalancılık