Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir
Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir
A)
Namaz kılmak
B)
Peygamberlere inanmak