Kazanım : Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.
Müze, toplumların kullandıkları tüm eşyaları . .. . . . . . için oluşturulmuş kurumdur.
Müze, toplumların kullandıkları tüm eşyaları . .. . . . . . için oluşturulmuş kurumdur.