Kazanım : Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
Herkesin fiziksel özellikleri aynıdır.
Herkesin fiziksel özellikleri aynıdır.
Doğru Yanlış