Kazanım : 4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
123 ile 139 sayılarının toplamı kaçtır?
123 ile 139 sayılarının toplamı kaçtır?