Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Her ailenin kendine ......... kuralları vardır.
Her ailenin kendine ......... kuralları vardır.