Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Evdeki güvenlik kurallarına uymak bizim tehlikelerden korur.
Evdeki güvenlik kurallarına uymak bizim tehlikelerden korur.
Doğru Yanlış