Kazanım : 2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
Yemeğe büyüklerimiz başlamadan önce başlamamalıyız.
Yemeğe büyüklerimiz başlamadan önce başlamamalıyız.
Doğru Yanlış