Kazanım : 2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.
Bütün meslekler hayatımızı .............. için vardır.
Bütün meslekler hayatımızı .............. için vardır.