Kazanım : 2.1.8. Rutin bir günde neleri, hangi zaman diliminde yaptığını açıklar.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A:Geç kalkmak
B:Kahvaltı yapmak
C:Zamanında yatmak
D:Okul çantasını hazırlamak
E:Ödevleri yapmak

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A)
A-B-C-D
B)
A-B-C-E
C)
B-C-D-E