Kazanım : Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.
Müzeler bilim, sanat eserlerinin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği yerlerdir.
Müzeler bilim, sanat eserlerinin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği yerlerdir.
Doğru Yanlış