Kazanım : Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Babamın yaşı 56, annemin yaşı 52, benim yaşım ise 15’ tir. Üçümüzün yaşının toplamı kaçtır?

 Babamın yaşı 56, annemin yaşı 52, benim yaşım ise 15’ tir. Üçümüzün yaşının toplamı kaçtır?