Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.

Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır.

Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?
A)
Mescid-i Haram
B)
Mescid-i Nebî
C)
Mescid-i Aksa
D)
Mescid-i Küba

`Eûzü billâhimineşşetânirracîm` ne anlama gelmektedir?
A)
Kovulmuş şeytandan Allaha sığınırım.
B)
Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile.
C)
Rabbim bizi affetsin.
D)
Allah büyüktür.

Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Emin
B)
Sıddık
C)
Kibir
D)
Adil

Kabir hayatında insanları sorgulamakla, onlara belli sorular sormakla görevli olan melekler aşağıdakilerden hangileridir?
A)
Münker-Nekir
B)
Kiramen Katibin
C)
Azrail
D)
Mikail

İnsanların sevap ve günahlarını yazmakla görevli olan ve sağımızda ve solumuzda bulunan meleklere ne ad verilir?
A)
Münker nekir
B)
Kiramen katibin
C)
Azazil
D)
İsrafil

Ahiret gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir?
A)
Cennet
B)
Cehennem
C)
Mahşer
D)
Arafat

Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir?
A)
Azazil
B)
Mikail
C)
İsrafil
D)
Cebrail

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan değildir?
A)
B)
C)
Kıraat
D)

Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
A)
Allaha iman
B)
Meleklere iman
C)
Ahirete iman
D)
Hacca gitmek

I. Tavaf etmek
II. Şeytan taşlamak
III. İhrama girmek
IV. Arafatta vakfe yapmak
V. Say etmek

Yukarıda hac ve umre ile ilgili kavramlar verilmiştir. Hangileri haccın farzlarındandır?
A)
I.-III.-IV.
B)
I.-II.-III.-IV.
C)
I.-II.-III.-IV.-V
D)
II.-III.-IV.

“ Kendisine kitap verilen peygamberlere ______ ; kitap verilmeyenlere ise __________denir.”

 Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A)
nebi-resul
B)
resul-peygamber
C)
peygamber-alim
D)
resul-nebi

“ Peygamberler Allah'tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi, hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir. Allah’tan aldıkları emirlerde ne bir eksiltme ne de bir artırma yapmışlardır.”

 Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir?
A)
Emin
B)
Sıddık
C)
Adil
D)
Alim

Namazda ayakta durmaya ne denir?
A)
Tekbir
B)
Rüku
C)
Kıyam
D)
Teşehhüd

İnsanların dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün yazıldığı ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen ilahi kayda ne denir?
A)
Mizan
B)
Kevser
C)
Sırat
D)
Amel defteri

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden birisi değildir?
A)
Nurdan yaratılmıştır
B)
Sadece Allaha ibadet ederler
C)
İstedikleri herşeyi yapabilirler
D)
Hepsinin bir görevi vardır

Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap ve günahların manevi bir terazi ile tartılması anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mizan
B)
Sırat
C)
Kevser
D)
Mahşer

İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir?
A)
Tekbir
B)
Salah
C)
Telbiye
D)
Tevhid

Aşağıdakilerden hangisine zekât verebiliriz?
A)
Yolda kalanlara
B)
Araba alacaklara
C)
Ev alacaklara
D)
Tatile gidenlere

Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir
A)
Namaz kılmak
B)
Peygamberlere inanmak

Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mikail
B)
İsrafil
C)
Cebrail
D)
Azrail

Hz.Peygamber (SAV)’in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Oruç
B)
Zekat
C)
Namaz
D)
Hacc

Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız?
A)
Besmele
B)
Tevhid
C)
Sol elimiz
D)
Sağ elimiz

Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir?
A)
Elhamdulillah
B)
Aferin
C)
Allahu Ekber
D)
Estağfirullah
Toplam Kayıt: 23 | 1 |