Bu site sınıf öğretmeni Yakup AYDEMİR tarafından tasarlanıp kodlanmıştır.