Kazanım : T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.