Kazanım : Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.