Kazanım : Atatürk?ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.