Kazanım : T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Evimiz sokağın mahalle başındaydı.
Yukarıdaki cümlede anlamı bozan kelime hangisidir ?
Evimiz sokağın mahalle başındaydı.
Yukarıdaki cümlede anlamı bozan kelime hangisidir ?

A)
mahalle
B)
sokak
C)
evimiz