Kazanım : 1000?den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar.
 309-281-169-411 Sayıların büyükten küçüğe sıralandığı şkkı bulunuz ?
 309-281-169-411 Sayıların büyükten küçüğe sıralandığı şkkı bulunuz ?
A)
411-309-281-169
B)
411-309-169-281
C)
411-281-169-309