Kazanım : T3.2.22. İsim ve fiilleri ayırt eder.
"Soğuk hava sizi hasta eder."
Bu cümlede varlığın özelliğini hangi kelime belirtir?
''Soğuk hava sizi hasta eder'' Bu cümlede varlığın özelliğini hangi kelime belirtir?
A)
soğuk
B)
hava
C)
hasta