Kazanım : Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.
Müzelerdeki eşyaları istersek satın alabiliriz
Müzelerdeki eşyaları istersek satın alabiliriz
Doğru Yanlış