Kazanım : Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
Sınıfınızın bir krokisini çizerek tanıtınız .
Sınıfınızın bir krokisini çizerek tanıtınız .