Kazanım : T3.1.4. Topluluk önünde konuşur.
Bir topluluk önünde konuşurken ne gibi davranışlarda bulunmalı yada bulunmamalıyız.
Bir topluluk önünde konuşurken ne gibi davranışlarda bulunmalı yada bulunmamalıyız.