Kazanım : T3.2.20. Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını öğrenir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi  ad (isim) değildir ?
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi  ad (isim) değildir ?
A)
kelebek
B)
masa
C)
gördü