Kazanım : 2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.
Topluma hizmet eden insanların ............. öğrenmek bize değer katar.
Topluma hizmet eden insanların ............. öğrenmek bize değer katar.