Kazanım : Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.
Müze ve tarihi mekanlar sayesinde geçmişte yaşayan insanlar hakkında bilgi sahibi oluruz.
Müze ve tarihi mekanlar sayesinde geçmişte yaşayan insanlar hakkında bilgi sahibi oluruz.
Doğru Yanlış