Kazanım : 2.4.2. Ulaşım araçları ile yolculuk ederken kurallara uyar.
Tren ...... giden bir ulaşım aracıdır.
Tren ...... giden bir ulaşım aracıdır.