Kazanım : 2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
Okulda dikkatsizce oynamak ve koşmak ............. sebep olabilir.
Okulda dikkatsizce oynamak ve koşmak ............. sebep olabilir.