Kazanım : 2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
Yarın okul için hazırlık yapan Şamil, ............ ders programına bakmalıdır.
Yarın okul için hazırlık yapan Şamil, ............ ders programına bakmalıdır.