Dünya Barış Günü
Dünya barışı, tüm insanların mutluluk ve barış içinde yaşaması ülküsüdür. Tüm ulusların  gönüllü, ya da savaşı önleyen politikalar güderek, ulaşacağı küresel bir şiddetsizlik amacıdır. 

Tüm şiddete ve zorbalığa son vermekle ulaşılabilir. Birçok görüş dünya barışı vaadiyle harekete geçer. Birçok demogog da dünyaya barış getirmek için yola çıkmıştır. 

Dünya barış çabaları geçtiğimiz yüzyıla dek bir kılıf olarak kullanılmaktaydı. Dünya barışının ancak  bir ulus, birlik, ideoloji altında sağlanabileceği savunuluyordu. 

Dünya savaşları neticesinde bu görüşlerde yumuşamaya gidildi ve birbirinin görüşlerine katlanabilen toplumlar oluşmaya başladı. 1920’de Milletler Cemiyeti, 1945’de Birleşmiş Milletler kurulmuş, bu görüş için çalıştığını beyan etmiştir. 

Ne yazık ki dünya barışı için kurulmuş olan BM. nin güvenlik konseyindeki 5 daimi temsilci (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) en çok askeri harcama yapan ve savaşa yol açan devletler olmuştur.