Kasım ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Kasım :Kızılay Haftası
Kasım 2. haftası :Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10-16 Kasım :Atatürk Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

10. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

20.11.2023
T4.1.8. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
T4.1.8. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
3. Beden ve giyim temizliğine özen gösterir.
3. Beden ve giyim temizliğine özen gösterir.
A.6. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzikleri anlamlarına uygun söyler.
1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
21.11.2023
Making simple requests
Making simple requests
4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.
4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.
Y4.2.5. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumları örneklendirerek bunların çözümüne ilişkin sorumluluk üstlenir.
Y4.2.5. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumları örneklendirerek bunların çözümüne ilişkin sorumluluk üstlenir.
22.11.2023
1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
T4.1.8. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
T4.1.8. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
23.11.2023
T4.1.8. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
T4.1.8. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
SB.4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
TG.4.1.7. Ulaşım araçlarını çeşitli özellikleri açısından karşılaştırır.
4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder(G.S.B.).
24.11.2023
1.Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
1.Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T4.1.9. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
O.4.1.2.2. Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.
O.4.1.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.