Eylül ayına ait belirli gün ve haftalar

Eylül 3. haftası :İlköğretim Haftası
26 Eylül :Türk Dil Bayramı

Önceki Hafta Sonraki Hafta

2. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

18.9.2023
T4.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T4.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
2. Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadetin anlamlarını açıklar.
3. Çevremizde bulunan dinî sembollere örnekler verir.
A.2. istiklal Marşını doğru söylemeye özen gösterir.
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
19.9.2023
Asking for permission
Asking for permission
4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.
4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.
Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.
Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.
20.9.2023
4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.
T4.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T4.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
21.9.2023
T4.1.2.1. Göz teması kurarak, işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
T4.1.2.1. Göz teması kurarak, işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
SB.4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
TG.4.1.2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.
4.1.1.2. İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(G.S.B.).
22.9.2023
2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.
Köşegeni belirler.
T4.1.2.1. Göz teması kurarak, işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
T4.1.2.1. Göz teması kurarak, işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
O.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.
O.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.