Ocak ayına ait belirli gün ve haftalar

7-13 Ocak :Verem Haftası
Ocak 2. haftası :Enerji Tasarrufu Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

18. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

10.1.2022
T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.
T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.
3. Hz. Muhammed?in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olur.
3. Hz. Muhammed?in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olur.
B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlemi yaparak kontrol eder.
11.1.2022
Making simple inquiries
Making simple inquiries
4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
Y4.3.6. Adaletin ya da eşitliğin sağlandığı/sağlanamadığı durumları karşılaştırır.
Y4.3.6. Adaletin ya da eşitliğin sağlandığı/sağlanamadığı durumları karşılaştırır.
12.1.2022
3. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlemi yaparak kontrol eder.
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
T4.2.9. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T4.2.9. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
13.1.2022
T4.2.9. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T4.2.9. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
SB.4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
TG.4.1.12. Trafikte karşılaşılabilecek tehlikelere örnekler verir.
4.3.7.1. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
14.1.2022
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
T4.2.9. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
T4.2.9. Hikâye, drama veya şiirde bölüm, sahne veya dörtlük gibi terimleri kullanarak bir sonraki kısmın bir önceki üzerine nasıl kurgulandığını belirtir.
O.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular..
O.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular..