Eylül ayına ait belirli gün ve haftalar

Eylül 3. haftası :İlköğretim Haftası
26 Eylül :Türk Dil Bayramı

Önceki Hafta Sonraki Hafta

1. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

11.9.2023
T4.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümleler kurar.
T4.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümleler kurar.
1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
A.1. Birlikte söyleme ve çalma kurallarına uyar.
1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.
12.9.2023
Apologizing
Apologizing
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.
Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.
Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.
13.9.2023
2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
3. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçü biriminin gerekliliğini açıklar.
T4.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümleler kurar.
T4.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümleler kurar.
SB.4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
14.9.2023
T4.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümleler kurar.
T4.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümleler kurar.
SB.4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
TG.4.1.2. Trafikle ilgili temel kavramları açıklar.
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.
1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.).
15.9.2023
5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.
T4.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T4.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
O.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.
O.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.