Aralık ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

12. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

4.12.2023
T4.1.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
T4.1.10. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
5. Beden ve çevre temizliğinin sağlık açısından önemini açıklar.
6. Manevi temizliğin ne olduğunu kavrar ve sözünde durmanın, dürüst ve güvenilir olma gibi davranışların manevi temizlik olduğunu fark eder.
B.1. Temel müzik yazı ve ögeleri kullanır.
1.Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler.
5.12.2023
Expressing ability and inability
Expressing ability and inability
4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
Y4.2.7. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
Y4.2.7. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
6.12.2023
2.Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
2.Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
T4.2.1. Okuduklarının konusunu, ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T4.2.1. Okuduklarının konusunu, ana fikrini/ana duygusunu belirler.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
7.12.2023
T4.2.1. Okuduklarının konusunu, ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T4.2.1. Okuduklarının konusunu, ana fikrini/ana duygusunu belirler.
SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
TG.4.1.9. Trafikle ilgili meslekleri ve kurumları araştırır.
4.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
8.12.2023
2.Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
2.Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
T4.2.1. Okuduklarının konusunu, ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T4.2.1. Okuduklarının konusunu, ana fikrini/ana duygusunu belirler.
O.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.
O.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.