Kasım ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Kasım :Kızılay Haftası
Kasım 2. haftası :Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10-16 Kasım :Atatürk Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

10. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

20.11.2023
2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.
M2.1.16. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
T2.1.9. Metni takip ederek dinler.
T2.1.9. Metni takip ederek dinler.
O.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.
1.Oylama sonucu karar verilen türküyü dinler.
21.11.2023
2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.
M2.1.16. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
T2.1.9. Metni takip ederek dinler.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
O.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.
6. Yığma, dizme ve yerleştirme işlemlerini yapar(G.S.B.).
22.11.2023
M2.1.11. Zihinden toplama işlemi yapar.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
Speaking : E2.3.S1. Students will be able to tell others how to do things in the classroom.
Speaking : E2.3.S2. Students will be able to ask for clarification by asking the speaker to repeat what has been said.
O.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.
23.11.2023
2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.
M2.1.11. Zihinden toplama işlemi yapar.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
O.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.
A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.
24.11.2023
2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.
M2.1.11. Zihinden toplama işlemi yapar.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
O.2.1.2.2. Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.
2.Türküyü sınıfta dinler ve türkü metninden türküyü takip ederek öğrenir,sınıfça ve bireysel olarak söyler.