Eylül ayına ait belirli gün ve haftalar

Eylül 3. haftası :İlköğretim Haftası
26 Eylül :Türk Dil Bayramı

Önceki Hafta Sonraki Hafta

2. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

18.9.2023
2.1.3. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
2.Dinlediği masalı kahramanlaın özelliklerini göz önüne alarak canlandırır.
19.9.2023
2.1.3. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
8. Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır(G.S.B.)
20.9.2023
M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
Listening : E2.1.L2. Students will be able to match written letters with the sounds produced.
Listening : E2.1.L2. Students will be able to match written letters with the sounds produced.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
21.9.2023
2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
A.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
22.9.2023
2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
1.Tekerlemeleri şaşırmadan telaffuz eder