Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

30. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

22.4.2019
T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
T4.2.24. Kelime ve kavramların cümle içinde kazandığı anlamı bilir.
1. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.
1. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.
D.4. Marşlar aracılığıyla millî bilinç kazanır.
4.En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
23.4.2019
Telling people what to do
Telling people what to do
4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.
4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler.
Y4.5.4. Kurallara uymanın toplumsal ahenge olan katkısını değerlendirir.
Y4.5.4. Kurallara uymanın toplumsal ahenge olan katkısını değerlendirir.
24.4.2019
4.En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
4.En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder.
T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder.
SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
25.4.2019
T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder.
T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder.
SB.4.6.4. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
TG.4.2.1. Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini tanıtır.
4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
26.4.2019
5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
5. En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.
T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder.
T4.2.25. Varlıklara verilişlerine göre isimleri ayırt eder.
O.4.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri çözer.
O.4.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri çözer.