Şubat ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

22. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

22.2.2021
Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
Çarpımları 1000?den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
23.2.2021
Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır.
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
Çarpımları 1000?den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
Çarpımları 1000?den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
24.2.2021
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
T3.2.9. Metindeki kahramanların olaylara/konuya bakış açılarını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder.
Çarpımları 1000?den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
Müziklerde yer alan farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürür.
2.Çözümünü bulamadığ sorularda grup arkadaşlarının bilgisine başvurur.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
25.2.2021
Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır.
F.3.5.4.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
F.3.5.4.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
1. Güzel bulduğu nesne ve varlıklarla ilgili görsel tasarımlar yapar (G.S.K.).
3.Düşünme ve araştırma yeteneğini geliştirir.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
26.2.2021
F.3.5.4.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
T3.2.9. Metindeki kahramanların olaylara/konuya bakış açılarını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder.
T3.2.9. Metindeki kahramanların olaylara/konuya bakış açılarını belirler ve kendi bakış açısını ifade eder.
Apologizing Describing places
Apologizing Describing places
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar