Şubat ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

21. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

17.2.2020
Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder.
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
18.2.2020
Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar.
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
4.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
19.2.2020
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
T3.2.7. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve karşılaştırır.
Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder.
1. Kare bulmaca çözmeyi öğrenir.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
20.2.2020
Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.
F.3.5.3.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.3.5.3.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
7. Görsel sanat çalışmalarını sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan zevk alır (G.S.K.).
1. Kare bulmaca çözmeyi öğrenir.
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar
21.2.2020
F.3.5.3.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
T3.2.8. Hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi metinleri ayırt eder.
Talking about locations of things
Talking about locations of things
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar