Aralık ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

14. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

16.12.2019
Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır.
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
Çarpım tablosunu oluşturur.
Çarpım tablosunu oluşturur.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
17.12.2019
Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır.
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
18.12.2019
T3.1.12. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.
T3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
Bir problemle ilgili veri toplar.
Duyduğu basit ritim ve ezgiyi tekrarlar.
1. Farklı kenar süsleri arasından estetik zevkine göre seçim yapar.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
19.12.2019
Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar.
F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
4. Gösterilen eserdeki renklerin, biçimlerin, figürlerin ve objelerin nasıl kullanıldığını açıklar (G.S.K.).
1. Farklı kenar süsleri arasından estetik zevkine göre seçim yapar.
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
20.12.2019
F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
T3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
T3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.
Describing sizes and shapes
Describing sizes and shapes
Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.