Ekim ayına ait belirli gün ve haftalar

Ekim 1. haftası :Dünya Çocuk Günü
29-30 Ekim :Kızılay Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

6. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

14.10.2019
2.1.11. Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
M2.1.8. Toplamları 100?e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.
T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.
O.2.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
1.Farklı sıralarda verilmiş olay içeren görselleri oluş sırasına göre sıralar ve yorumlar.
15.10.2019
2.1.11. Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
M2.1.9. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.
T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.
O.2.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
8. Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır(G.S.B.).
16.10.2019
M2.1.9. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
Speaking : E2.2.S1. Students will be able to use everyday expressions for greeting and meeting someone.
Speaking : E2.2.S1. Students will be able to use everyday expressions for greeting and meeting someone.
O.2.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.
17.10.2019
2.1.11. Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
M2.1.9. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
O.2.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.
A.5. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır.
18.10.2019
2.1.11. Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.
M2.1.10. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
O.2.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.
1.Seviyesine uygun bilmeceler araştırır ve öğrenir.