Eylül ayına ait belirli gün ve haftalar

Eylül 3. haftası :İlköğretim Haftası
26 Eylül :Türk Dil Bayramı

Önceki Hafta Sonraki Hafta

1. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

9.9.2019
2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
M2.1.1. Nesne sayısı 100?den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
1. Masalı kurallara uygun olarak dinler ve seslendirir.
10.9.2019
2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
M2.1.1. Nesne sayısı 100?den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar(G.S.B.).
11.9.2019
M2.1.2. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
Listening : E2.1.L1. Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English.
Listening : E2.1.L1. Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
12.9.2019
2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
M2.1.3. 100?den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
A.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.
13.9.2019
2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
M2.1.3. 100?den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.
O.2.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan bir doğrulukla yapar.
2.Dinlediği masalı kahramanlaın özelliklerini göz önüne alarak canlandırır.