Kazanım : 1. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
Ahiret gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir?
Ahiret gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir?
A)
Cennet
B)
Cehennem
C)
Mahşer
D)
Arafat